• Kamenolom Mrkovac

Dobrodošli!


Kamenolom Mrkovac je dio tvrtke MiTeh d.o.o., a nalazi se ispod istoimenog brda, u blizini mjesta Lučice kod Delnica. Počeo je s radom 2005. godine. Proizvodnja u kamenolomu odvija se na suvremenom postrojenju Nordberg sa kapacitetom od 300 tona gotovih proizvoda na sat. Proizvodnja se izvršava u dvije faze: primarno i sekundarno drobljenje. Primarno drobljenje odvija se na udarno-rotacionoj drobilici LT1110 koja drobi materijal u frakciju od 0-60 mm. Sekundarno drobljenje se odvija na suvremenim konusnim mlinovima u kojima se oblikuje zrno svih frakcija za beton gdje se postiže vrhunska kakvoća materijala za proizvodnju betona i asfalta. Proces je kontroliran i certificiran sa dva sustava certifikacije, EN ISO 9001:2000 i IGH CERT što osigurava visoku kvalitetu izlaznog proizvoda. Također, kamenolom ima vlastiti laboratorij za kontrolu materijala koji osigurava kontinuitet u kvaliteti.

Osim agregata za beton i asfalt, kamenolom Mrkovac nudi široku paletu proizvoda kao što su različite vrste lomljenog kamena, kamenih blokova i drugih materijala za izradu kolničkih konstrukcija u vidu nasipnog materijala i tampona različitih granulometrija.

Tvrtka u cijelosti i svi njezini sektori posebnu važnost pridaju kvaliteti svojih proizvoda i usluga od samog početka što je osiguralo kontinuitet i opstanak na tržištu s puno konkurencije. Takva percepcija je dovela tvrtku u poziciju koju drži a to je jedna od najuglednijih i najkvalitetnijih u području. Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada, a o kvaliteti proizvoda svjedoče slijedeći certifikati.

Novosti