Kontakt


Adresa:

Kamenolom Mrkovac
Presika BB
51315 Mrkopalj
Hrvatska

Odjeli:

Prodaja i otprema materijala:
Kontakt: Snježana Butković
Tel.: ++385 (0)51 811 166
Fax: ++385 (0)51 811 963
Email: prodaja@kamenolommrkovac.com

Laboratorij:
Kontakt: Ivana Tomić
Tel.: ++385 (0)51 811 166
Fax: ++385 (0)51 811 963
Email: lab@kamenolommrkovac.com

Uprava
Kukuljanovo 198
PB Kukuljanovo
Hrvatska

Tel.: ++385 (0)51 251 400
Fax: ++385 (0)51 251 846
Kontakt: Sanja Bonefačić
Email: sanja.bonefacic@mi-teh.hr

Računovodstvo
Kukuljanovo 198
PB Kukuljanovo
Hrvatska

Tel.: ++385 (0)51 251 400
Fax: ++385 (0)51 251 846
Kontakt: Renata Hlača
Email: renata.hlaca@mi-teh.hr