Provedba projekta „Povećanje konkurentnosti društva MI TEH – Mihelčić tehnika d.o.o. podizanjem tehnološke spremnosti i povećanjem proizvodnih kapaciteta“

MI TEH – Mihelčić tehnika d.o.o. je 08. kolovoza 2016. započeo s provedbom projekta „Povećanje konkurentnosti društva MI TEH – Mihelčić tehnika d.o.o. podizanjem tehnološke spremnosti i povećanjem proizvodnih kapaciteta“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
Svrha projekta je povećati konkurentnost, tehnološku spremnost i proizvodne kapacitete društva MI-TEH d.o.o. ulaganjem u proizvodnu tehnologiju čime će se postići povećanje godišnjeg kapaciteta proizvodnje kamenog agregata kao i povećanje brzine proizvodnje u jedinici vremena.
Projekt će doprinijeti povećanju zaposlenosti, prihoda od prodaje, a pozitivni su efekti na lokalnu zajednicu i državu u cjelini.
Ukupna vrijednost projekta je 8.518.300 kn pri čemu se iznos od 2.391.044 kn odnosi na dodijeljenu bespovratnu potporu, dok je preostalih 6.127.256 kn vlastito učešće investitora.
Projekt će biti dovršen do kraja kolovoza 2017.g.

 OSNOVNI PODACI O PROJEKTU
 Ukupna vrijednost projekta: 8.518.300 kn
 Bespovratna sredstva: 2.391.044 kn
 Vrijeme provedbe: 08. kolovoza 2016 – 08. kolovoz 2017
 Opći cilj projekta: Doprinijeti povećanju konkurentnosti, rastu i razvoju malog i srednjeg poduzetništva te stvaranju novih radnih mjesta kroz podizanje tehnološke spremnosti i povećanje proizvodnih kapaciteta.
 Specifični cilj projekta: Povećanje konkurentnosti, tehnološke spremnosti i proizvodnih kapaciteta društva MI-TEH d.o.o. ulaganjem u proizvodnu tehnologiju.

 

Rezultati projekta:

  1. Nabavljeno, implementirano, atestirano i stavljeno u funkciju novo proizvodno postrojenje za proizvodnju kamenog agregata.
  2. Postojeći energent u procesu proizvodnje (dizel) zamijenjen sa električnom energijom
  3. Implementiran i stavljen u funkciju novi radni stroj – bager gusjeničar.

Kontakt osoba: Sanja Bonefačić
sanja.bonefacic@miteh.hr
tel: +385 51 251 400

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više informacija na:
www.strukturnifondovi.hr
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1248